Menu

 

 

 

 

 Welkom op de website van Koe of Jetski. Jarenlang hebben wij, burgers en ondernemers van het buitengebied rond de polder Groot Mijdrecht Noord, gestreden voor behoud van het fraaie cultuurlandschap. De vergezichten, de koeien, de groene weiden, de kerktorens aan de horizon, onder de rook van Amsterdam, dat allemaal vonden wij de moeite waard om te behouden en daarvoor actie te voeren.
Uiteindelijk hebben onze inspanningen geleid tot een overeenkomst met de provincie Utrecht, het Waterschap AGV, de Vereniging Natuurmonumenten en de gemeente De Ronde Venen. Deze overeenkomst heet ‘Het Pact van de Poldertrots’ en treft u aan op deze website. Wij zijn blij met deze overeenkomst. Laat dat duidelijk zijn. Maar deze overeenkomst is niet bepaald uit de lucht komen vallen. Om een indruk te krijgen van het jarenlange proces treft u 34 afleveringen aan van het feuilleton dat het magazine Landwerk over onze polder heeft gemaakt.
Onze website blijft online om een goede uitvoering van de gemaakte afspraken te begeleiden.

 

 

POLDERFLITSEN

 

Pact van Poldertrots,  lees verder….PDF

Landwerk;
feuilleton Groot Mijdrecht Noord in 2 maandelijkse afleveringen (PDF)

Afl. 34  Bedoelingen rond Groot Mijdrecht Noord bleven te lang vaag

Afl. 33  Waakvlam blijft aan bij bewonersdelegatie Groot Mijdrecht Noord

Afl. 32  De laatste voorstellen hebben eindelijk rust gebracht in de hoofden van mensen

Afl. 31 Vastberaden bijter in proces Groot Mijdrecht Noord

Afl. 30 Alleen gezamenlijke aanpak maakt gebiedsproces tot succes.
Afl. 29 problemen komen op het bordje van omliggende polders
Afl. 28 Liever een beetje natuur dan helemaal niets
Afl. 27 vier jaar later en nog geen schop in de grond

Afl. 26 We moeten de ambities voor de veenribbenvariant overeind houden
Afl. 25 Recreatieterrein Wilgenborch mag toch in de polder blijven.

Afl. 24 Als de EHS niet doorgaat valt draagvlak onder bewoners weg

Afl. 23 Bleker dwingt Provinciale Staten tot prioriteitsstelling

Afl. 22 Moeras in oostelijk deel treft landbouw gehele polder

Afl. 21  Minder natuur veel meer draagvlak

Afl. 20  Hopen op een happy end

Afl. 19  Hoofdstad van de groene ruggengraat
Afl. 18 Plan afblazen is nog de enige realistische optie
Afl. 17 Boer heeft meer aan een bedrijf elders dan aan een som geld

Afl. 16 Onteigeningsmaatregel zet verhoudingen verder op scherp
Afl. 15 Geen gezin vertrekt onder mijn verantwoordelijkheid
Afl. 14 Soapdossier nadert ontknoping

Afl. 13 Gezond verstand zegeviert
Afl.12  Bestuurders met Groot Mijdrecht Noord zijn niet te benijden

Afl. 11 Gedeputeerde komt er bij bewoners Groot Mijdrecht Noord niet meer in

Afl. 10 Overheid moet geen paniekvoetbal spelen

Afl. 9 Veehouderij blijft hier in de polder

Afl.8  Ik heb geen enkele voorkeur voor een variant

Afl. 7 Tachtig procent kans dat de plas er komt

Afl. 6 Snelheid is geboden maar zorgvuldigheid komt eerst

Afl.5  Ik zou zelf ook boos zijn als ik er zou wonen JOHAN REMKES

Afl. 4 Meer moerasnatuur in de polder

Afl. 3 Het wordt gewoon een plas

Afl. 2 Vernatten is de dood in de pot

Afl. 1 Laarzen aan in de polder

 

 

    
  
info@koeofjetski.nl       
      

Webdesign Kuiter Automatisering